Berndt_Friberg_Ankargods_vase_Gustavsberg-6.jpg
Berndt_Friberg_Ankargods_vase_Gustavsberg-5.jpg
Berndt_Friberg_Ankargods_vase_Gustavsberg-4.jpg
Berndt_Friberg_Ankargods_vase_Gustavsberg-2.jpg
Berndt_Friberg_Ankargods_vase_Gustavsberg-1.jpg
Berndt_Friberg_Ankargods_vase_Gustavsberg-3.jpg
Berndt_Friberg_Ankargods_vase_Gustavsberg-8.jpg
Berndt_Friberg_Ankargods_vase_Gustavsberg-7.jpg
prev / next