MARGARETA_HENNIX_bowl_1982_Gustavsberg-6.jpg
MARGARETA_HENNIX_bowl_1982_Gustavsberg-1.jpg
MARGARETA_HENNIX_bowl_1982_Gustavsberg-3.jpg
MARGARETA_HENNIX_bowl_1982_Gustavsberg-4.jpg
MARGARETA_HENNIX_bowl_1982_Gustavsberg-2.jpg
MARGARETA_HENNIX_bowl_1982_Gustavsberg-5.jpg
MARGARETA_HENNIX_bowl_1982_Gustavsberg-7.jpg
prev / next